Totes les notícies Sindical La jutgessa denega la llibertat a dos dels vaguistes del 29-M empresonats preventivament

Posicionament de la CNT-AIT"; echo "

"; //Incluye banners afiliados*/ include('propios/banners_auto.php'); ?>
 
La jutgessa denega la llibertat a dos dels vaguistes del 29-M empresonats preventivament PDF Imprimir E-mail
Miércoles, 11 de Abril de 2012 10:50

 

La jutgessa Carmen García Martínez sosté que els motius de l'empresonament segueixen existint, i que la presó preventiva és necessària perquè existeix risc de fuga i de reiteració delictiva durant el “Dia del treball” i la “Cimera de Presidents de Bancs”. Desestimat doncs el recurs en primera instància, Ismael i Daniel hauran de romandre al centre penitenciari de Quatre Camins fins que l'Audiència Provincial resolgui un nou recurs. La magistrada insisteix que els dos estudiants formaven part d' “un kitt de persones” que han decidit atemptar contra la pau pública de forma premeditada, en coordinació amb terceres persones i usant mitjans “que revelen un alt perill criminal” i es dóna per bona la versió dels policies que els van detenir, que asseguren que van veure com incendiaven dos contenidors per tallar el trànsit. Les primeres reaccions no s'han fet esperar i al blog que demana la llibertat de l'Ismael i el Daniel, el grup de suport ha assegurat que “familiars, companys i amics dels empresonats no podem donar crèdit a aquest malson, impensable en un estat democràtic i de dret”. Ara, els dos joves hauran d'esperar a la resolució de la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona, que pot trigar setmanes. Aquesta mateixa secció haurà de resoldre els propers dies el recurs que va presentar l'advocat de Javier, un veí del barri del Clot que també es troba empresonat des del 29 de març. En aquest cas la defensa va renunciar a presentar cap recurs davant la magistrada que havia dictat l'ordre de presó preventiva, entenent que no tenia massa possibilitats de prosperar.

Risc de fuga

En el cas de l'Ismael i en Dani, per al·legar que existeix risc de fuga, la jutgessa al·ludeix a la naturalesa dels fets i a la gravetat de la pena que se'ls pot imputar. Respecte a la naturalesa dels fets, al·lega que el tall de trànsit es va produir “en un dia laborable, generant una aturada completa i brusca de la circulació” i que un “grup vandàlic” va generar una situació “d'extrema gravetat”, llençant contenidors de brossa a la via pública, cremant dos d'ells, i “agredint amb pedres i ous als agents que tractaven de restablir la circulació viària”.

Tot seguit, diu que la pena mínima que se'ls podria imposar serà de 5 anys i mig, per la presumpta comissió de set delictes: desordres públics, delictes contra la seguretat vial i danys (delictes denunciats pels mossos), i atemptat a l'autoritat, tinença d'elements perillosos, inflamables o explosius, resistència a l'autoritat i lesions (delictes considerats com a tals en aquest cas per la jutgessa). La jutgessa diu que la policia ha trobat empremtes d'Ismael B. als papers trobats a l'interior d'una motxilla intervinguda al lloc dels fets amb “material incendiari, inflamable, pirotècnic”, “un walkie talkie” i “peces de roba usades per ocultar el rostre”. En aquest sentit, afirma que “d'aquesta penalitat es pot deduir el risc de fuga per ser consubstancial a la naturalesa humana el fet de tractar d'eludir l'eventual compliment d'una pena d'aquesta entitat (en referència als 5 anys i mig de condemna mínima)”.

Reiteració delictiva

L'altre motiu per mantenir la presó preventiva, que segueix argüint la jutgessa, és el d'evitar la reiteració delictiva. Segons diu, els dos estudiants no són “neòfits”, “simples manifestants que en un moment d'ira hagin pogut perpetrar un acte vandàlic”, sinó que hi ha indicis de que anaven “proveïts amb material perillós, instruments de comunicació i robes adequades per a l'ocultació”, elements que segons la jutgessa formen part de “l'equipament habitual d'elements antisistema”. La jutgessa va més enllà i arriba a afirmar que “existeix un alt pronòstic de comissió passada i futura de fets anàlegs” ja que “no estem davant d'un novell sinó de persones experimentades en accions d'atemptar contra la pau pública”. Es reafirma també en que els empresonats, segons diu proveïts de material incendiari en el moment de la detenció, podrien participar dels “més que previsiblement” actes vandàlics que suposadament han de tenir lloc el Dia del Treball, l'1 de maig, o la “Cimera de Presidents de Bancs”, que en teoria s'ha de celebrar a Barcelona, el 3 de maig.

Davant l'argument de la defensa que “tots els integrants de grups organitzats de caràcter antisistema i violents estan identificats per la Brigada d'Informació”, la magistrada puja encara un esglaó més i assegura que això seria “desitjable”, però que “això no exclou que tals grups estiguin tenint últimament una acollida més gran, àdhuc individus reclutats a l'estranger (italians?), com fonts periodístiques solvents revelen aquests últims dies”. Fa clara referència, en aquest punt, a l'article que el director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana, va publicar a aquest rotatiu el 8 d'abril, on sostenia que els aldarulls viscuts a Barcelona durant la vaga general tenien “matriu italiana”, específicament en les lluites contra el Tren d'Alta Velocitat de la vall de Susa.

L'AEP i entitats de drets humans en demanen l'alliberament

L'Associació d'Estudiants Progressistes (AEP), on militen els dos estudiants de Física a la Universitat de Barcelona, ja va emetre un comunicat demanant la seva posada en llibertat i manifestant que la “decisió de posar-los en presó preventiva està fora de lloc i és exagerada” i “que en un sistema democràtic i un estat de dret, la presumpció d'innocència ha de prevaldre per sobre de tot”. Dies més tard, entitats de drets civils i humans i associacions i col·legis d'advocats es van posicionar “a favor de l'alliberament immediat de l'Ismael i el Daniel”, argüint que no existeix risc de fuga, “ja que són persones amb una vida arrelada”, i que l'argument del perill de rincidència “va en contra del principi fonamental de presumpció d'innocència”. El comunicat el van signar les comissions de defensa del col·legi d'advocats de Barcelona, la de Drets Humans del de Girona, així com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona o l'Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans.[Castellano]

La titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona ha desestimado el recurso contra el encarcelamiento preventivo de Ismael B. y Daniel A., dos estudiantes detenidos por los Mossos d'Esquadra horas después de que se produjera un corte de tráfico en la Avenida Diagonal de Barcelona, ​​la mañana del 29 de marzo en el transcurso de la huelga general. La jueza Carmen García Martínez sostiene que los motivos del encarcelamiento siguen existiendo, y que la prisión preventiva es necesaria porque existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva durante el "Día del trabajo" y la "Cumbre de Presidentes de Bancos". Desestimado pues el recurso en primera instancia, Ismael y Daniel tendrán que permanecer en el centro penitenciario de Quatre Camins hasta que la Audiencia Provincial resuelva un nuevo recurso. La magistrada insiste en que los dos estudiantes formaban parte de "un Kitt de personas" que han decidido atentar contra la paz pública de forma premeditada, en coordinación con terceras personas y usando medios "que revelan un alto peligro criminal" y se da por buena la versión de los policías que los detuvieron, que aseguran que vieron cómo incendiaban dos contenedores para cortar el tráfico. Las primeras reacciones no se hicieron esperar y en el blog que pide la libertad de Ismael y Daniel, el grupo de apoyo ha asegurado que "familiares, compañeros y amigos de los encarcelados no podemos dar crédito a esta pesadilla, impensable en un estado democrático y de derecho". Ahora, los dos jóvenes tendrán que esperar a la resolución de la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona, ​​que puede tardar semanas. Esta misma sección deberá resolver los próximos días el recurso que presentó el abogado de Javier, un vecino del barrio del Clot que también se encuentra encarcelado desde el 29 de marzo. En este caso la defensa renunció a presentar ningún recurso ante la magistrada que había dictado la orden de prisión preventiva, entendiendo que no tenía demasiadas posibilidades de prosperar.

Riesgo de fuga

En el caso de Ismael y Dani, para alegar que existe riesgo de fuga, la jueza alude a la naturaleza de los hechos ya la gravedad de la pena que se les puede imputar. Respecto a la naturaleza de los hechos, alega que el corte de tráfico se produjo "en un día laborable, generando una parada completa y brusca de la circulación" y que un "grupo vandálico" generó una situación "de extrema gravedad ", tirando contenedores de basura en la vía pública, quemando dos de ellos, y" agrediendo con piedras y huevos a los agentes que trataban de restablecer la circulación vial ".
A continuación, dice que la pena mínima que se les podría imponer será de 5 años y medio, por la presunta comisión de siete delitos: desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y daños (delitos denunciados por los mozos), y atentado a la autoridad, tenencia de elementos peligrosos, inflamables o explosivos, resistencia a la autoridad y lesiones (delitos considerados como tales en este caso por la jueza). La jueza dice que la policía ha encontrado huellas de Ismael B. los papeles encontrados en el interior de una mochila intervenida el lugar de los hechos con "material incendiario, inflamable, pirotécnico", "un walkie talkie" y "prendas usadas para ocultar el rostro". En este sentido, afirma que "de esta penalidad se puede deducir el riesgo de fuga por ser consustancial a la naturaleza humana el hecho de tratarse de eludir la eventual cumplimiento de una pena de esta entidad (en referencia a 5 años y medio de condena mínima) ".

Reiteración delictiva

El otro motivo para mantener la prisión preventiva, que sigue arguyendo la jueza, es el de evitar la reiteración delictiva. Según dice, los dos estudiantes no son "neófitos", "simples manifestantes que en un momento de ira hayan podido perpetrar un acto vandálico", sino que hay indicios de que iban "pertrechados con material peligroso, instrumentos de comunicación y ropas adecuadas para la ocultación ", elementos que según la jueza forman parte del" equipamiento habitual de elementos antisistema ". La jueza va más allá y llega a afirmar que "existe un alto pronóstico de comisión pasada y futura de hechos análogos" ya que "no estamos ante un novato sino de personas experimentadas en acciones de atentar contra la paz pública". Se reafirma también en que los encarcelados, según dice provistos de material incendiario en el momento de la detención, podrían participar de los "más que previsiblemente" actos vandálicos que supuestamente deben tener lugar el Día del Trabajo, el 1 de mayo, o la "Cumbre de Presidentes de Bancos", que en teoría se celebrará en Barcelona, ​​el 3 de mayo.

Ante el argumento de la defensa que "todos los integrantes de grupos organizados de carácter antisistema y violentos están identificados por la Brigada de Información", la magistrada sube todavía un escalón más y asegura que eso sería "deseable", pero que "esto no excluye que tales grupos estén teniendo últimamente una acogida más grande, aun individuos reclutados en el extranjero (italianos?), como fuentes periodísticas solventes revelan estos últimos días ". Hace clara referencia, en este punto, en el artículo que el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, publicó en este rotativo el 8 de abril, donde sostenía que los disturbios vividos en Barcelona durante la huelga general tenían "matriz italiana ", específicamente en las luchas contra el Tren de Alta Velocidad del valle de Susa.

La AEP y entidades de derechos humanos piden la liberación

La Asociación de Estudiantes Progresistas (AEP), donde militan los dos estudiantes de Física en la Universidad de Barcelona, ​​ya emitió un comunicado pidiendo su puesta en libertad y manifestando que la "decisión de ponerlos en prisión preventiva está fuera de lugar y es exagerada" y "que en un sistema democrático y un estado de derecho, la presunción de inocencia debe prevalecer por encima de todo". Días más tarde, entidades de derechos civiles y humanos y asociaciones y colegios de abogados se posicionaron "a favor de la liberación inmediata de Ismael y Daniel", arguyendo que no existe riesgo de fuga, "ya que son personas con una vida arraigada", y que el argumento del peligro de rincidencia" va en contra del principio fundamental de presunción de inocencia". El comunicado lo firmaron las comisiones de defensa del colegio de abogados de Barcelona, ​​la de Derechos Humanos del de Girona, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos.