Què és la CNT? Com funciona?

Posicionament de la CNT-AIT"; echo "

"; //Incluye banners afiliados*/ include('propios/banners_auto.php'); ?>
 

La CNT és un sindicat de treballadors i treballadores, fundat l'any 1910, profundament compromès amb la defensa de les reivindicacions i amb una sèrie de plantejaments que fan que la CNT sigui un sindicat distint als altres. Aquests plantejaments són:

 

AUTOGESTIÓ: Un tret essencial del nostre sindicat. Autogestió vol dir que el sindicat es manté només amb les aportacions dels seus afiliats i afiliades, és a dir, que no rep  subvencions de l'estat. Això ens permet ser independents i no haver de rendir comptes a ningú més que a nosaltres. Els sindicats que reben diners de l'Estat o de les empreses, es veuen limitats en la seves reivindicacions. Com molt bé il·lustra la frase popular: no es pot mossegar la mà de qui et dóna de menjar.

 

ASSEMBLEARISME: A la CNT tots som iguals, tots tenim la mateixa capacitat de decisió. L'òrgan on es prenen les decissons és l'assemblea, en la qual poden participar tots els afiliats i afiliades. Això és essencial doncs garantitza  que tothom pugui aportar propostes i prendre decisions de manera col·lectiva. En aquest sentit som un sindicat que practica la Democràcia Directa, que és precisament la que volem que es regeixi al conjunt de la societat.


APOLITICISME: Tothom es pot afiliar a la CNT, independentment de la seva ideologia, raça o religió, nosaltres fem sindicalisme i no política. La CNT no s'identifica amb cap tendència política, som per sobre de tot un sindicat sobirà i per tant  som una organització
APOLÍTICA. Per això, aquells treballadors/es que pertanyin a algun partit polític podran estar en la CNT com simples afiliats, però no podran ocupar càrrecs de la mateixa.

 

L'ACCIÓ DIRECTA: Sovint els medis d'informació han donat un significat negatiu a aquest terme, associant-ho a la violència, que en cap cas és el que es correspon amb la nostra pràctica. L'acció directa, simplement vol dir NO ACCEPTAR intermediaris en les relacions laborals, és a dir: comitès d'empresa, delegats sindicals,  recursos humans etc. Això ens porta a negociar directament amb l'empresari, de tu a tu, estalviant-nos els intermediaris que tenen per objectiu, rebaixar les nostres demandes o pactar acords que als treballadors/es no ens interessen. Si algú s'ha pensat que un altre donarà la cara per nosaltres i ens ha de resoldre el nostres problemes està força equivocat.


FEDERALISME: La CNT declara la solidaritat de classe entre tots els treballadors del món, sigui quin sigui, el seu color, idioma o raça.  L'Estructura federal de la CNT permet unir comunitats i dels pobles respectant la sobirania de cadascun. Així, cada sindicat és sobirà en el que respecta al seu àmbit i a mida que les decisions afecten a espais geogràfics més amplis s'han de tenir en compte totes les opinions dels que integren aquest espai.

 

REVOLUCIONARI: La CNT és un sindicat revolucionari, aspirem a una transformació cap a una societat més justa i igualitària. És per això que funcionem de manera anarcosindicalista, és a dir, intentem funcionar de la manera que més s'acosta a les nostres aspiracions socials. Contemplem la pràctica sindical com a millora constant de les condicions de vida i treball de les persones, però lluny de conformar-nos amb això, volem anar molt més enllà. Cal que avancem com a persones i prenguem consciència del món que ens envolta i que la nostra manera de viure repercuteix en el conjunt de la humanitat i la resta d'espècies. El sistema econòmic capitalista no és viable i cal construir-ne un de millor, més just amb les persones i amb el medi natural.

 

 

Com funciona la CNT en el món laboral?

La CNT té organismes propis de representació per als treballadors i treballadores que es vulguin organitzar en els seus llocs de treball, que la diferencien de la resta de sindicats. La nostra estratègia sindical actual, sorgeix després dels anomentats Pactes de la Moncloa, que entre d'altres coses, pretenien institucionalitzar i desactivar els sindicats per arribar precisament a la situació actual, on més que una eina de defensa dels treballadors/es, són una eina de contenció i desmobilització.

        Amb una gran visió de futur, la CNT va dir que no acceptava aquest joc, que no volia rebre subvencions de l'estat, ni tenir persones professionals que cobressin per fer sindicalisme, ni participar en els comitès d'empresa ni el la farsa de les eleccions sindicals. La CNT volia continuar ser independent, autogestionada, continuar lluitant per la millora de les condicions de vida dels treballadors i treballadoresi avançar cap a un model social més just.

      Quins són doncs aquests organismes pròpis que té la CNT i que garanteixen la representativitat dels treballadors al marge de comitès d'empresa?

 

LA SECCIÓ SINDICAL: Aquesta Secció Sindical està reconeguda per llei (la Llei Orgànica de Llibertat Sindical) i és la forma en que ens organitzem afiliats a la CNT en un mateix lloc de treball. És a dir, en cada empresa hi pot haver una Secció Sindical de la CNT que representarà els interessos dels seus afiliats davant l'empresa. Aquesta secció pot negociar directament amb l'empresa i l'empresari evitant així els intermediaris, així ens responsabilitzem dels nostres problemes i els afrontem. Pot convocar vagues, assistir a les reunions del Comitè d'Empresa, informar als treballadors, convocar-los en assemblea etc. en definitiva, tot el que ens cal per defensar-nos al lloc de treball.

 

L'activitat sindical dins l'empresa a través de les seccions sindicals de la CNT (al contrari del que molts treballadors/es pensen avui en dia) ens dona a la vegada protecció legal, ja que poder fer activitat sindical és un dret Constitucional i la seva vulneració suposa la readmissió del treballador/a en la majoria dels casos. Per això és important estar afiliat al sindicat. L'acomiadament a l'estat espanyol, ja és lliure avui, de manera que si reclamem a l'empresa o ens queixem pel nostre compte sense el suport d'un sindicat com la CNT, és possible que el treballador acabi acomiadat i sense poder optar a la readmissió.

 

 Tot això requereix implicació i responsabilitat per part d'aquells que decideixin organitzar-se en la CNT, creiem que és de sentit comú. O és som tan ingenus de pensar que els altres (comitès, representants, polítics etc.) ens solucionaran la vida i els nostres problemes quan nosaltres mateixos  no estem disposats a defensar-nos? Cal desmentir d'una vegada aquest mite tan estès avui en dia. Vivim en una societat on hi ha sectors amb diferents interessos, i el  drets i millores que hem aconseguit els treballadors/es ha estat amb la nostra lluita i no la d'uns altres. Si deixem de lluitar i defensar-nos, els grups socials que en el seu dia van haver cedir (sense voler-ho) per la nostra lluita, es van menjant novament el nostre terreny i desmantellant les conquestes socials aconseguides.

 

En aquests moments d'ofensiva a gran escala de la patronal i del capitalisme en general, es veu amb més claredat la necessitat que tenim els treballadors/es de tenir una eina per defensar-nos, un sindicat fort i conseqüent, que tingui capacitat de defensar amb garanties a aquells que vulguin plantar cara a la injustícia; un sindicat que no estigui manipulat jocs polítics; que no tingui privilegiats que prenguin les decisions; que funcioni amb l'aportació voluntària de cadascun del seus afiliats i afiliades.  Nosaltres pensem que aquest sindicat és CNT i et diem AFILIANT-TE ET FAS FORT.